Kontakt

Solidność

Selka Wiesława

Pierwoszyno ul.Boczna 4
81-198 Kosakowo
e-mail: solidnoscselka@gmail.com
tel: 728 484 052

Godz pracy: od 8.00 do 20.00